График студио Център

Запази час
Понеделник
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
* 12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Ирина Иванова
* 17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Гергана Зидарова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
* 20:45 – 21:45 Стречинг Татяна Ведерникова
Вторник
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Калина Екова
* 15:45 – 16:45 Пол денс контемпорари Калина Екова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова
Сряда
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
* 17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Гергана Зидарова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
* 20:45 – 21:45 Стречинг Татяна Ведерникова
Четвъртък
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 12:30 – 13:30 Пол денс напреднали Калина Екова
* 15:45 – 16:45 Пол денс контемпорари Калина Екова
17:20 – 18:50 Пол денс напреднали Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи/напреднали Ирина Иванова
Петък
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
* 12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Ирина Иванова
* 16:30 – 17:30 Пол денс начинаещи
17:45 – 19:15 Пол денс начинаещи Бахрие Юсеин
19:15 – 20:45 Пол денс начинаещи Яна Янева
Събота
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
09:45 – 10:45 Въздушна и вертикална акробатика за деца (воали, хамак, пилон) Ирина Иванова
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи/напреднали Борислава Киркова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова
17:30 – 18:30 Въздушен обръч за деца Лора Илиева
18:40 – 19:55 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева
Неделя
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
10:00 – 11:30 Пол денс начинаещи Бахрие Юсеин
11:30 – 13:00 Пол денс начинаещи Яна Янева
13:30 – 14:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (воали, хамак, пилон) Яна Янева, Лора Илиева
14:45 – 16:00 Въздушна акробатика – воали/хамак Лора Илиева
16:10 – 17:25 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева
17:30 – 18:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (обръч, пилон) Диана Терзийска, Лора Илиева
18:45 – 20:15 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
* 20:20 – 21:20 Стречинг Диана Терзийска
* В часовете може да се ползват карти "Мultisport".