График студио Център

Запази час
Понеделник
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 08:15 – 09:15 Пол денс начинаещи Александра Вачева
* 12:00 – 13:00 Пол денс начинаещи Диляна Иванова
* 17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Калина Екова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Симона Станкова
* 20:45 – 21:45 Стречинг Симона Станкова
Вторник
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Калина Екова
15:30 – 16:30 Пол денс тийнейдвъри - начинаещи 12-15г. Борислава Киркова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова
Сряда
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 08:15 – 09:15 Пол денс начинаещи Александра Вачева
* 12:00 – 13:00 Пол денс начинаещи Диляна Иванова
* 17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Калина Екова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Симона Станкова
* 20:45 – 21:45 Стречинг Симона Станкова
Четвъртък
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 12:30 – 13:30 Пол денс напреднали Калина Екова
15:30 – 16:30 Пол денс тийнейдвъри - начинаещи 12-15г. Борислава Киркова
17:20 – 18:50 Пол денс напреднали Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи/напреднали Мартина Радославова
Петък
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
* 08:15 – 09:15 Пол денс начинаещи Александра Вачева
* 12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
17:50 – 19:20 Пол денс начинаещи Мария Панайотова
19:20 – 20:50 Пол денс начинаещи Яна Янева
Събота
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
09:45 – 10:45 Въздушна и вертикална акробатика за деца (воали, хамак, пилон) Ирина Иванова
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи/напреднали Борислава Киркова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова
Неделя
ЧАС ВИД ИНСТРУКТОР
11:30 – 13:00 Пол денс начинаещи Яна Янева
13:00 – 14:00 Пол спорт за деца (вертикална акробатика на пилон) Яна Янева
14:00 – 15:30 Пол денс начинаещи/напреднали Мартина Радославова
16:30 – 17:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (хамак, пилон) Диана Терзийска, Красимира Манашфи
17:30 – 18:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (обръч, пилон) Диана Терзийска, Красимира Манашфи
18:45 – 20:15 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
* 20:20 – 21:20 Стречинг Диана Терзийска
* В часовете може да се ползват карти "Мultisport".