Уроци POLE DANCING

Tренировкa по Pole Dance

 

Какво представляват тренировките по Pole Dance и как протича едно занимание:
Pole Dance Bulgaria предоставя възможност за тренировки на напълно начинаещи, средно напреднали и професионалисти. Заниманията се провеждат в групи, като на всеки един от трениращите се обръща индивидуално внимание и той бива обучаван спрямо собственото му ниво на напредналост. Една тренировка по Pole Dance условно бива разделена на три части: загрявка, тренировка на пилон и стречинг.

Загрявка:
Загрявката включва комплексни упражнения за всички мускулни групи, целящи да затоплят и отпуснат тялото, и да го подготвят за натоварването по време на тренировката. Загрявката е един от най-важните компоненти във всеки един спорт. Тя е задължителна и никога не бива да се пропуска, за да сме сигурни, че ще избегнем травми и контузии.

Продължаваме с пилони:
Инструкторите на Pole Dance Bulgaria предоставят на трениращите възможност за разучаване на елементи на пилон, съобразени с нивото им на напредналост, и комбинирането им в съчетания и хореографии.

Стречинг:
Всяка тренировка в залата приключва с кратък стречинг. Танцовата и акробатичната природа на Pole Dance предполагат гъвкавост, която се изгражда постепенно чрез релаксация на мускулите и сухожилията. Дори да нямате гимнастическа кариера зад гърба си, уроците по Pole Dance и постоянството в стречинга ще Ви помогнат да опознаете тялото си и да увеличите неговите възможности.

Имайте предвид, че напредването в този спорт е изключително индивидуално. Силата, издръжливостта и гъвкавостта се развиват с различно темпо всеки един. В часовете ще станете свидетели на много различни нива на напредналост. Едни и същи елементи могат да бъдат изпълнени по много различен начин от всеки от трениращите.

По всяко време можете да помолите за помощ и напътствия при изпълнението на елемент от програмата или такъв, който Вие искате да направите, но не е включен в нея. Нашите инструктори са винаги готови да отговорят на Вашите въпроси и да Ви окажат пълно съдействие.