Прахообразен талк за здрав захват – Lupit grip

25.00лв.

Lupit Grip Характеристики:

Решава проблема с мокри, изпотени ръце, които причиняват хлъзгав захват на пилона (използвайте розовата страна на гъбата).

Може да се използва за обработка на повърхността на пилона за по-добро сцепление (използвайте черна страна на

гъбата). Много удобна с формата на малка възглавница 12х12см. Може да се употребява на всички покрития: неръждаема стомана, хром, месинг.

КЛАСИФИКАЦИЯ: Продуктът не е класифициран като опасен материал или препарат, както е определено в Директиви 67/548 / EEC или 1999/45 / EC.

https://youtu.be/EnZnLud4a1s