График

Изберете студио, като кликнете върху разделите

Център

График студио Център

Понеделник

Час Вид Инструктор
09:00 – 10:30 Пол денс начинаещи Мила Русева
16:00 – 17:00 Екзотик пол денс Мила Манева
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Мила Манева
18:55 – 20:25 Пол денс начинаещи/напреднали Мирослав Петров
20:30 – 21:30 Стречинг Стефка Данаилова

Вторник

Час Вид Инструктор
11:00 – 12:30 Въздушна йога Стефка Данаилова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи Ива Попова

Сряда

Час Вид Инструктор
09:00 – 10:30 Пол денс начинаещи Мила Русева
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Мила Манева
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Мила Манева
18:55 – 20:25 Пол денс начинаещи/напреднали Мирослав Петров
20:30 – 21:30 Въздушна акробатика (воали и обръч) Адриана Колева

Четвъртък

Час Вид Инструктор
10:00 – 11:00 Стречинг Стефка Данаилова
11:00 – 12:30 Въздушна йога Стефка Данаилова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Въздушна йога (релакс) Христина Станева

Петък

Час Вид Инструктор
09:00 – 10:30 Пол денс начинаещи Мила Русева
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
16:00 – 17:30 Пол денс начинаещи Мила Манева
18:00 – 19:00 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
19:10 – 20:40 Пол денс начинаещи Мария Панайотова

Събота

Час Вид Инструктор
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи/напреднали Борислава Киркова
14:30 – 15:30 Детска въздушна йога (6-12) Христина Станева
16:00 – 17:30 Пол денс начинаещи Ива Попова
17:40 – 19:10 Пол денс начинаещи Ива Попова
19:15 – 20:45 Контемпорари /съвременен танц/ Анна Кабакова

Неделя

Час Вид Инструктор
09:30 – 10:30 Стречинг Стефка Данаилова
10:30 – 12:00 Въздушна йога Стефка Данаилова
12:20 – 13:50 Пол денс начинаещи Мария Панайотова
14:00 – 15:00 Въздушна и вертикална акробатика за деца (обръч, воали, хамак, пилон) Диана Адриана 
15:15 – 16:15 Въздушна акробатика (воали и обръч) Адриана Колева
16:20 – 17:20 Въздушна акробатика (воали и обръч) Адриана Колева
17:30 – 18:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (обръч, воали, хамак, пилон) Диана Адриана 
18:45 – 20:15 Пол денс начинаещи Диана Терзийска
20:20 – 21:20 Стречинг Диана Терзийска
Младост

График студио Младост

Понеделник

Час Вид Инструктор
08:30 – 10:00 Пол денс Ивелина Стоянова
15:30 – 16:30 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
16:30 – 18:00 Пол денс Татяна Ведерникова
18:00 – 19:30 Пол денс Борислава Киркова
18:20 – 19:20 Въздушна акробатика воали или обръч за деца Теодора Георгиева
19:30 – 21:00 Пол денс Мила Русева
19:35 – 20:30 Въздушна акробатика – воали Теодора Георгиева
20:40 – 21:40 Въздушна акробатика – обръч Теодора Георгиева

Вторник

Час Вид Инструктор
08:00 – 09:00 Въздушна акробатика – обръч Теодора Георгиева
12:00 – 13:30 Пол денс Татяна Ведерникова
12:30 – 13:30 Въздушна акробатика – воали Адриана Колева
14:00 – 15:00 Стречинг Татяна Ведерникова
16:30 – 18:00 Пол денс Надежда Димчова
17:30 – 19:00 Въздушна йога Вера Хитова
18:30 – 19:30 Екзотик пол денс Надежда Димчова
19:15 – 20:15 Въздушна акробатика – воали Адриана Колева
19:45 – 21:15 Пол денс Росица Паунова

Сряда

Час Вид Инструктор
08:30 – 10:00 Пол денс Ивелина Стоянова
15:30 – 16:30 Въздушна акробатика – воали Адриана Колева
16:30 – 18:00 Пол денс Татяна Ведерникова
17:30 – 19:00 Въздушна йога Стефка Данаилова
18:00 – 19:30 Пол денс Борислава Киркова
19:30 – 21:00 Пол денс Мила Русева
19:30 – 20:30 Въздушна акробатика – обръч Теодора Георгиева
20:40 – 21:40 Въздушна акробатика – воали Теодора Георгиева

Четвъртък

Час Вид Инструктор
08:00 – 09:00 Въздушна акробатика – воали Теодора Георгиева
12:30 – 13:30 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
14:00 – 15:00 Стречинг Адриана Колева
16:30 – 18:00 Пол денс Надежда Димчова
18:00 – 19:00 Въздушна акробатика воали или обръч за деца Адриана Колева
18:30 – 19:30 Екзотик пол денс Надежда Димчова
19:15 – 20:15 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
19:45 – 21:15 Пол денс Росица Паунова
21:00 – 22:00 Стречинг Татяна Ведерникова

Петък

Час Вид Инструктор
08:30 – 10:00 Пол денс Ивелина Стоянова
12:30 – 13:30 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
16:00 – 17:30 Пол денс Мирослав Петров
17:30 – 19:00 Въздушна йога Вера Хитова
17:45 – 18:45 Пол арт Мирослав Петров
19:00 – 20:30 Пол денс Надежда Димчова

Събота

Час Вид Инструктор
10:30 – 12:00 Пол денс Адриана Димитрова
12:00 – 13:30 Пол денс Татяна Ведерникова
13:45 – 14:45 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
15:00 – 16:00 Стречинг Татяна Ведерникова
16:00 – 17:30 Пол денс Ивелина Стоянова
18:00 – 19:30 Пол денс Росица Паунова
19:45 – 21:15 Пол денс Росица Паунова

Неделя

Час Вид Инструктор
12:00 – 13:30 Пол денс Мирослав Петров
15:15 – 16:15 Пол арт Мирослав Петров
16:30 – 17:30 Стречинг Мирослав Петров
18:00 – 19:30 Пол денс Ива Попова
19:45 – 20:45 Свободна групова тренировка Ива Попова
Лозенец

График студио Лозенец

Понеделник

Час Вид Инструктор
12:00 – 13:30 Пол денс Теодора Георгиева
18:30 – 20:00 Пол денс Вера Хитова
20:05 – 21:35 Пол денс Вера Хитова

Вторник

Час Вид Инструктор
09:00 – 10:30 Пол денс Адриана Димитрова
17:10 – 18:40 Пол денс Диана Терзийска
18:40 – 20:10 Пол денс Диана Терзийска
20:15 – 21:45 Пол денс Диана Терзийска

Сряда

Час Вид Инструктор
12:00 – 13:30 Пол денс Теодора Георгиева
17:00 – 18:30 Пол денс Вера Хитова
18:30 – 20:00 Пол денс Йовелина Зинкова
20:05 – 21:35 Пол денс Яница Тенчева

Четвъртък

Час Вид Инструктор
09:00 – 10:30 Пол денс Адриана Димитрова
18:30 – 20:00 Пол денс Вера Хитова
20:05 – 21:35 Пол денс Вера Хитова

Петък

Час Вид Инструктор
17:30 – 18:30 Детска вертикална акробатика Диана Терзийска
18:30 – 20:00 Пол денс Диана Терзийска
20:05 – 21:35 Пол денс Диана Терзийска

Събота

Час Вид Инструктор
11:00 – 12:30 Пол денс Вера Хитова
12:40 – 14:10 Пол денс Вера Хитова
16:30 – 18:00 Пол денс Адриана Димитрова
18:10 – 19:10 Екзотик пол денс Адриана Димитрова

Неделя

Час Вид Инструктор
18:00 – 19:30 Пол денс Йовелина Зинкова