График

Изберете студио, като кликнете върху разделите

Център

График студио Център

Понеделник

Час Вид Инструктор
*09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
*14:00 – 15:00 Пол денс начинаещи Калина Екова
*15:30 – 16:30 Екзотик пол денс Адриана Димитрова
16:30 – 18:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
*20:45 – 21:45 Стречинг Татяна Ведерникова

Вторник

Час Вид Инструктор
*09:30 – 10:30 Детска вертикална акробатика Яна Янева
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Яна Янева
*15:45 – 16:45 Пол денс начинаещи Гергана Зидарова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 22:00 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова

Сряда

Час Вид Инструктор
*09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
*12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*15:30 – 16:30 Екзотик пол денс Адриана Димитрова
17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
19:30 – 20:45 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
*20:45 – 21:45 Стречинг Татяна Ведерникова

Четвъртък

Час Вид Инструктор
*14:45 – 15:45 Детска вертикална акробатика Гергана Зидарова
*15:45 – 16:45 Пол денс начинаещи Гергана Зидарова
17:20 – 18:50 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
18:55 – 20:25 Пол денс напреднали Борислава Киркова
20:30 – 21:45 Въздушна акробатика – обръч Мила Русева

Петък

Час Вид Инструктор
*09:00 – 10:00 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова
*12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*16:00 – 17:00 Пол денс начинаещи Яна Янева
*18:00 – 19:00 Екзотик пол денс Татяна Ведерникова
19:10 – 20:40 Пол денс начинаещи Татяна Ведерникова

Събота

Час Вид Инструктор
09:45 – 10:45 Въздушна и вертикална акробатика за деца (воали, хамак, пилон) Гергана & Диана 
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Борислава Киркова
12:30 – 14:00 Пол денс начинаещи/напреднали Борислава Киркова
*14:30 – 15:30 Детска въздушна йога (6-12) Росица Лазарова
15:45 – 17:15 Пол денс начинаещи Ивелина Стоянова
17:30 – 18:30 Въздушен обръч за деца Лора Илиева
18:40 – 19:55 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева

Неделя

Час Вид Инструктор
11:30 – 13:00 Пол денс начинаещи Яна Янева
13:30 – 14:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (воали, хамак, пилон) Диана & Лора
14:45 – 16:00 Въздушна акробатика – воали/хамак Лора Илиева
16:10 – 17:25 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева
17:30 – 18:30 Въздушна и вертикална акробатика за деца (обръч, пилон) Диана & Лора
18:45 – 20:15 Пол денс начинаещи/напреднали Диана Терзийска
*20:20 – 21:20 Стречинг Диана Терзийска

* В часовете може да се ползват карти “Мultisport”.

Младост

График студио Младост

Понеделник

Час Вид Инструктор
*10:30 – 11:30 Въздушна йога за деца Росица Лазарова
*12:00 – 13:00 Въздушна йога Росица Лазарова
*15:30 – 16:30 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева
*16:45 – 17:45 Пол денс начинаещи Росица Лазарова
17:45 – 18:45 Въздушна акробатика – воали/хамак за деца Теодора Георгиева
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи Ани Гошева
18:55 – 20:10 Въздушна акробатика – воали/хамак Теодора Георгиева
19:30 – 21:00 Пол денс начинаещи/напреднали Мила Русева
20:20 – 21:35 Въздушна акробатика – арт обръч (хореография) Теодора Георгиева

Вторник

Час Вид Инструктор
*08:00 – 09:00 Въздушна акробатика – обръч Теодора Георгиева
11:00 – 12:00 Въздушна акробатика – воали/хамак за деца Теодора Георгиева
*12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Десислава Стойчева
*13:50 – 14:50 Стречинг Десислава Стойчева
*16:45 – 18:00 Въздушна йога Вера Хитова
*17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Надежда Димчова
18:15 – 19:15 Бънджи фитнес и денс Вера Хитова
18:10 – 19:20 Екзотик пол денс Надежда Димчова
19:30 – 20:45 Въздушна акробатика – воали Адриана Колева
19:20 – 20:40 Пол денс начинаещи Росица Паунова
*20:45 – 21:45 Стречинг Росица Паунова

Сряда

Час Вид Инструктор
9:00-10:15 Въздушна йога Никита
*10:30 – 11:30 Въздушна йога за деца Росица Лазарова
*12:00 – 13:00 Въздушна йога Росица Лазарова
*15:30 – 16:30 Въздушна акробатика – обръч Лора Илиева
*16:45 – 17:45 Пол денс начинаещи Росица Лазарова
17:45 – 18:45 Бънджи за деца Росица Лазарова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи Ани Гошева
18:55 – 20:10 Въздушна акробатика – обръч Теодора Георгиева
19:30 – 21:00 Пол денс начинаещи/напреднали Мила Русева
20:20 – 21:35 Въздушна акробатика – арт воали (хореография) Теодора Георгиева

Четвъртък

Час Вид Инструктор
*08:00 – 09:00 Въздушна акробатика – воали/хамак Теодора Георгиева
*11:00 – 12:00 Вертикална акробатика за деца Десислава Стойчева
*12:30 – 13:30 Пол денс начинаещи Десислава Стойчева
*13:50 – 14:50 Стречинг Десислава Стойчева
*17:00 – 18:00 Пол денс начинаещи Надежда Димчова
18:00 – 19:00 Въздушна акробатика – обръч за деца Адриана Колева
18:10 – 19:20 Екзотик пол денс Надежда Димчова
19:15 – 20:30 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
19:20 – 20:40 Пол денс начинаещи Росица Паунова
*20:45 – 21:45 Стречинг Росица Паунова

Петък

Час Вид Инструктор
09:00-10:15 Въздушна йога Никита
11:15 – 12:15 Въздушна акробатика – обръч за деца Адриана Колева
12:30 – 13:45 Въздушна акробатика – обръч Адриана Колева
*16:45 – 18:00 Въздушна йога Вера Хитова
18:15 – 19:15 Бънджи фитнес и денс Вера Хитова
18:30 – 20:00 Пол денс начинаещи Надежда Димчова
19:30 – 20:45 Въздушна акробатика – воали/хамак Лора Илиева

Събота

Час Вид Инструктор
11:00 – 12:15 Въздушна акробатика – воали Адриана Колева
12:30 – 13:30 Въздушна акробатика –  воали/хамак за деца Адриана Колева
16:00 – 17:30 Пол денс начинаещи Росица Паунова
*17:40 – 18:40 Стречинг Росица Паунова

Неделя

Час Вид Инструктор
*11:00 – 12:00 Вертикална акробатика за деца Десислава Стойчева
15:00 – 16:00 Въздушна йога за деца Никита
17:00 – 18:00 Бънджи за деца Ани Гошева
17:30 – 19:00 Пол денс начинаещи Надежда Димчова
*18:00 – 19:00 Стречинг Ани Гошева
*19:10 – 20:40 Контемпорари /съвременен танц/ Анна Кабакова

* В часовете може да се ползват карти “Мultisport”.

Лозенец

График студио Лозенец

Понеделник

Час Вид Инструктор
*16:00 – 17:00 Пол денс начинаещи Калина Екова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи Вера Хитова
19:35 – 21:05 Пол денс начинаещи Вера Хитова

Вторник

Час Вид Инструктор
*08:00 – 09:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*09:10 – 10:10 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*17:20 – 18:20 Пол денс начинаещи Диана Терзийска
18:30 – 20:00 Пол денс начинаещи Диана Терзийска
20:05 – 21:35 Пол денс начинаещи/напреднали Калина Екова

Сряда

Час Вид Инструктор
*16:00 – 17:00 Пол денс начинаещи Калина Екова
*17:15 – 18:15 Пол денс начинаещи Вера Хитова
18:30 – 20:00 Пол денс начинаещи Йовелина Зинкова
20:05 – 21:35 Пол денс начинаещи Калина Екова

Четвъртък

Час Вид Инструктор
*08:00 – 09:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*09:10 – 10:10 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи Вера Хитова
19:35 – 21:05 Пол денс начинаещи Вера Хитова

Петък

Час Вид Инструктор
*08:30 – 09:30  Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
*17:30 – 18:30 Детска вертикална акробатика Диана Терзийска
18:30 – 20:00 Пол денс начинаещи Диана Терзийска
20:05 – 21:35 Пол денс начинаещи/напреднали Калина Екова

Събота

Час Вид Инструктор
11:00 – 12:30 Пол денс начинаещи Вера Хитова
12:40 – 14:10 Пол денс начинаещи Вера Хитова
16:30 – 18:00 Пол денс начинаещи Адриана Димитрова
18:10 – 19:25 Екзотик пол денс Адриана Димитрова

Неделя

Час Вид Инструктор
16:00 – 17:30 Детска вертикална акробатика Гергана Зидарова
18:00 – 19:30 Пол денс начинаещи Йовелина Зинкова

* В часовете може да се ползват карти “Мultisport”.